พญาเหยี่ยว http://aragorn.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-04-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-04-2006&group=5&gblog=13 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดก ตอนที่7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-04-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-04-2006&group=5&gblog=13 Fri, 21 Apr 2006 10:12:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-04-2006&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-04-2006&group=5&gblog=12 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดก ตอนที่4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-04-2006&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-04-2006&group=5&gblog=12 Tue, 18 Apr 2006 20:15:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-04-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-04-2006&group=5&gblog=11 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดก ตอนที่5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-04-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-04-2006&group=5&gblog=11 Wed, 19 Apr 2006 18:03:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-04-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-04-2006&group=5&gblog=10 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดก ตอนที่3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-04-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-04-2006&group=5&gblog=10 Mon, 17 Apr 2006 20:05:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-01-2006&group=4&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-01-2006&group=4&gblog=86 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมอันเป็นเครื่องสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-01-2006&group=4&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-01-2006&group=4&gblog=86 Mon, 23 Jan 2006 14:00:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-08-2005&group=4&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-08-2005&group=4&gblog=85 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างหนึ่งของการสั่งสอนผู้ไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัย (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-08-2005&group=4&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-08-2005&group=4&gblog=85 Mon, 22 Aug 2005 13:39:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-08-2005&group=4&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-08-2005&group=4&gblog=84 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างหนึ่งของการสั่งสอนผู้ไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-08-2005&group=4&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-08-2005&group=4&gblog=84 Mon, 22 Aug 2005 13:40:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-06-2006&group=4&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-06-2006&group=4&gblog=83 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นเจ้าลัทธิในมุมมองของพระศาสนา-2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-06-2006&group=4&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-06-2006&group=4&gblog=83 Tue, 06 Jun 2006 22:17:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-06-2006&group=4&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-06-2006&group=4&gblog=82 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นเจ้าลัทธิในมุมมองของพระศาสนา-1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-06-2006&group=4&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-06-2006&group=4&gblog=82 Tue, 06 Jun 2006 22:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-01-2006&group=4&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-01-2006&group=4&gblog=81 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[โพชฌงค์7 ธรรมเพื่อความตรัสรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-01-2006&group=4&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-01-2006&group=4&gblog=81 Wed, 25 Jan 2006 15:01:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-01-2006&group=4&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-01-2006&group=4&gblog=80 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การหลุดพ้นด้วยศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-01-2006&group=4&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-01-2006&group=4&gblog=80 Mon, 30 Jan 2006 14:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-03-2006&group=4&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-03-2006&group=4&gblog=79 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเกี่ยวกับอนุสสติ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-03-2006&group=4&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-03-2006&group=4&gblog=79 Thu, 02 Mar 2006 14:27:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-03-2006&group=4&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-03-2006&group=4&gblog=78 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเกี่ยวกับอนุสสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-03-2006&group=4&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-03-2006&group=4&gblog=78 Thu, 02 Mar 2006 16:15:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-01-2006&group=4&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-01-2006&group=4&gblog=77 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทของมิจฉาทิฏฐิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-01-2006&group=4&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-01-2006&group=4&gblog=77 Wed, 11 Jan 2006 15:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-03-2006&group=4&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-03-2006&group=4&gblog=76 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาญาณะ-ความรู้ชอบ สัมมาวิมุติ-ความหลุดพ้นชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-03-2006&group=4&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-03-2006&group=4&gblog=76 Mon, 20 Mar 2006 17:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-09-2005&group=4&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-09-2005&group=4&gblog=75 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาทิฏฐิคือสิ่งใด (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-09-2005&group=4&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-09-2005&group=4&gblog=75 Mon, 12 Sep 2005 18:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-09-2005&group=4&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-09-2005&group=4&gblog=74 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาทิฏฐิคือสิ่งใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-09-2005&group=4&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-09-2005&group=4&gblog=74 Mon, 12 Sep 2005 13:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-04-2006&group=4&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-04-2006&group=4&gblog=73 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเลิศทางฤทธิ์ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-04-2006&group=4&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-04-2006&group=4&gblog=73 Mon, 03 Apr 2006 15:20:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-04-2006&group=4&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-04-2006&group=4&gblog=72 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเลิศทางฤทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-04-2006&group=4&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-04-2006&group=4&gblog=72 Mon, 03 Apr 2006 15:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-12-2005&group=4&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-12-2005&group=4&gblog=71 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-12-2005&group=4&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-12-2005&group=4&gblog=71 Fri, 09 Dec 2005 18:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-11-2005&group=4&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-11-2005&group=4&gblog=70 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมบรรยายหนึ่งของท่านพระสารีบุตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-11-2005&group=4&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-11-2005&group=4&gblog=70 Mon, 14 Nov 2005 10:53:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-01-2006&group=4&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-01-2006&group=4&gblog=69 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[คำพระสอนอุบาสก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-01-2006&group=4&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-01-2006&group=4&gblog=69 Tue, 17 Jan 2006 14:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-06-2006&group=4&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-06-2006&group=4&gblog=68 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิงคิยะมานพและพราหมณ์พาวรี-2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-06-2006&group=4&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-06-2006&group=4&gblog=68 Wed, 07 Jun 2006 19:04:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-06-2006&group=4&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-06-2006&group=4&gblog=67 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิงคิยะมานพและพราหมณ์พาวรี-1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-06-2006&group=4&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-06-2006&group=4&gblog=67 Wed, 07 Jun 2006 18:55:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-03-2006&group=4&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-03-2006&group=4&gblog=66 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านพระสารีบุตรบันลือสีหนาทต่อผู้กล่าวโทษ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-03-2006&group=4&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-03-2006&group=4&gblog=66 Thu, 09 Mar 2006 17:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-03-2006&group=4&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-03-2006&group=4&gblog=65 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านพระสารีบุตรบันลือสีหนาทต่อผู้กล่าวโทษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-03-2006&group=4&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-03-2006&group=4&gblog=65 Thu, 09 Mar 2006 16:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-03-2006&group=4&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-03-2006&group=4&gblog=64 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรมย่อมเป็นไปโดยลำดับ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-03-2006&group=4&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-03-2006&group=4&gblog=64 Tue, 07 Mar 2006 18:03:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-03-2006&group=4&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-03-2006&group=4&gblog=63 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรมย่อมเป็นไปโดยลำดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-03-2006&group=4&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-03-2006&group=4&gblog=63 Tue, 07 Mar 2006 17:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-11-2005&group=4&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-11-2005&group=4&gblog=62 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้มีกิเลสกับผู้ไม่มีกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-11-2005&group=4&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-11-2005&group=4&gblog=62 Fri, 18 Nov 2005 13:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-03-2006&group=4&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-03-2006&group=4&gblog=61 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมจากท่านพระสารีบุตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-03-2006&group=4&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-03-2006&group=4&gblog=61 Wed, 01 Mar 2006 14:40:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-01-2006&group=4&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-01-2006&group=4&gblog=60 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขันธ์ห้ากับพระไตรลักษณ์-อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-01-2006&group=4&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-01-2006&group=4&gblog=60 Mon, 02 Jan 2006 16:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=59 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[อกิริยทิฏฐิ 3 ประการ (ต่อ-2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=59 Wed, 08 Feb 2006 19:07:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=58 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[อกิริยทิฏฐิ 3 ประการ (ต่อ-1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=58 Wed, 08 Feb 2006 18:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=57 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[อกิริยทิฏฐิ 3 ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-02-2006&group=4&gblog=57 Wed, 08 Feb 2006 17:53:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-02-2006&group=4&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-02-2006&group=4&gblog=56 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระผู้มีพระภาคเป็นผู้บริสุทธิ์ในธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-02-2006&group=4&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-02-2006&group=4&gblog=56 Tue, 21 Feb 2006 16:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=55 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระกำลังของพระตถาคต - 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=55 Mon, 13 Mar 2006 17:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=54 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระกำลังของพระตถาคต - 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=54 Mon, 13 Mar 2006 17:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=53 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระกำลังของพระตถาคต - 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-03-2006&group=4&gblog=53 Mon, 13 Mar 2006 17:21:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-01-2006&group=4&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-01-2006&group=4&gblog=52 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขยายความเรื่องโพชฌงค์ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-01-2006&group=4&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-01-2006&group=4&gblog=52 Thu, 26 Jan 2006 16:20:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-01-2006&group=4&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-01-2006&group=4&gblog=51 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ขยายความเรื่องโพชฌงค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-01-2006&group=4&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-01-2006&group=4&gblog=51 Thu, 26 Jan 2006 15:57:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-03-2006&group=4&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-03-2006&group=4&gblog=50 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสูตรเกี่ยวกับฌาน (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-03-2006&group=4&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-03-2006&group=4&gblog=50 Fri, 10 Mar 2006 17:16:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-03-2006&group=4&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-03-2006&group=4&gblog=49 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสูตรเกี่ยวกับฌาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-03-2006&group=4&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-03-2006&group=4&gblog=49 Fri, 10 Mar 2006 16:49:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-01-2006&group=4&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-01-2006&group=4&gblog=48 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวคิดเปรียบเทียบว่าโลกเป็นดังสมุทร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-01-2006&group=4&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=18-01-2006&group=4&gblog=48 Wed, 18 Jan 2006 15:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-02-2006&group=4&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-02-2006&group=4&gblog=47 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม4ประการของการเป็นพระโสดาบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-02-2006&group=4&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-02-2006&group=4&gblog=47 Wed, 01 Feb 2006 15:40:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-11-2005&group=4&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-11-2005&group=4&gblog=46 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การรับมือกับมารในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-11-2005&group=4&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-11-2005&group=4&gblog=46 Mon, 28 Nov 2005 18:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-09-2005&group=4&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-09-2005&group=4&gblog=45 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธองค์และพระสาวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-09-2005&group=4&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-09-2005&group=4&gblog=45 Mon, 05 Sep 2005 13:39:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-02-2006&group=4&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-02-2006&group=4&gblog=44 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพสักการะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-02-2006&group=4&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-02-2006&group=4&gblog=44 Mon, 13 Feb 2006 14:20:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-01-2006&group=4&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-01-2006&group=4&gblog=43 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องขันธ์ห้าอีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-01-2006&group=4&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-01-2006&group=4&gblog=43 Tue, 03 Jan 2006 20:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=42 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเกี่ยวกับเทวดา -4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=42 Mon, 19 Dec 2005 19:38:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=41 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเกี่ยวกับเทวดา -3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=41 Mon, 19 Dec 2005 19:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=40 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเกี่ยวกับเทวดา -2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=40 Mon, 19 Dec 2005 18:59:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=39 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเกี่ยวกับเทวดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-12-2005&group=4&gblog=39 Mon, 19 Dec 2005 18:35:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-02-2006&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-02-2006&group=4&gblog=38 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระรัตนตรัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-02-2006&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-02-2006&group=4&gblog=38 Thu, 02 Feb 2006 14:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=04-04-2006&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=04-04-2006&group=4&gblog=37 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[กล่าวถึงเรื่องเปรต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=04-04-2006&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=04-04-2006&group=4&gblog=37 Tue, 04 Apr 2006 15:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-09-2005&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-09-2005&group=4&gblog=36 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[กรุงกุสินาราแต่ครั้งอดีตกาล (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-09-2005&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-09-2005&group=4&gblog=36 Mon, 19 Sep 2005 12:53:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-09-2005&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-09-2005&group=4&gblog=35 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[กรุงกุสินาราแต่ครั้งอดีตกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-09-2005&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-09-2005&group=4&gblog=35 Mon, 19 Sep 2005 12:00:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-12-2005&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-12-2005&group=4&gblog=34 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นอันสุดโต่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-12-2005&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-12-2005&group=4&gblog=34 Mon, 26 Dec 2005 16:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-11-2005&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-11-2005&group=4&gblog=33 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองในโลกสวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-11-2005&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-11-2005&group=4&gblog=33 Mon, 07 Nov 2005 13:56:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-03-2006&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-03-2006&group=4&gblog=32 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การพยากรณ์ถึงการบรรลุธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-03-2006&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-03-2006&group=4&gblog=32 Fri, 03 Mar 2006 14:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-11-2005&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-11-2005&group=4&gblog=31 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมที่ทรงแสดงโดยย่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-11-2005&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-11-2005&group=4&gblog=31 Mon, 21 Nov 2005 15:05:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-03-2006&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-03-2006&group=4&gblog=30 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่ต่างกันโดยพยัญชนะแต่ตรงกันด้วยอรรถะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-03-2006&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-03-2006&group=4&gblog=30 Thu, 23 Mar 2006 17:27:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-02-2006&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-02-2006&group=4&gblog=29 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทุกข์ของพระโสดาบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-02-2006&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-02-2006&group=4&gblog=29 Fri, 03 Feb 2006 12:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-10-2005&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-10-2005&group=4&gblog=28 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหากัสสป พระอริยสาวกองค์หนึ่งในพระศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-10-2005&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-10-2005&group=4&gblog=28 Mon, 10 Oct 2005 11:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-06-2006&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-06-2006&group=4&gblog=27 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความขัดแย้งจากทิฏฐิที่ต่างกัน-2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-06-2006&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-06-2006&group=4&gblog=27 Mon, 05 Jun 2006 23:40:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-06-2006&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-06-2006&group=4&gblog=26 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความขัดแย้งจากทิฏฐิที่ต่างกัน-1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-06-2006&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-06-2006&group=4&gblog=26 Mon, 05 Jun 2006 23:39:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-03-2006&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-03-2006&group=4&gblog=25 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-03-2006&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-03-2006&group=4&gblog=25 Thu, 30 Mar 2006 18:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-03-2006&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-03-2006&group=4&gblog=24 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-03-2006&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-03-2006&group=4&gblog=24 Thu, 30 Mar 2006 18:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-03-2006&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-03-2006&group=4&gblog=23 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของพระวินัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-03-2006&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-03-2006&group=4&gblog=23 Tue, 14 Mar 2006 17:14:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-02-2006&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-02-2006&group=4&gblog=22 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การปฏิบัติธรรม4ลักษณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-02-2006&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-02-2006&group=4&gblog=22 Wed, 15 Feb 2006 14:53:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-04-2006&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-04-2006&group=4&gblog=21 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การได้รับพยากรณ์เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-04-2006&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-04-2006&group=4&gblog=21 Wed, 12 Apr 2006 17:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-11-2005&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-11-2005&group=4&gblog=20 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การสนทนาธรรมเรื่องผู้ทำให้ป่างาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-11-2005&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-11-2005&group=4&gblog=20 Fri, 25 Nov 2005 16:26:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-12-2005&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-12-2005&group=4&gblog=19 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชศรัทธาของพระเจ้าปเสนทิโกศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-12-2005&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-12-2005&group=4&gblog=19 Tue, 06 Dec 2005 15:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-10-2005&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-10-2005&group=4&gblog=18 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านพระอานนท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-10-2005&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-10-2005&group=4&gblog=18 Mon, 17 Oct 2005 17:36:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-09-2005&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-09-2005&group=4&gblog=17 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ทายาทโดยธรรมของพระตถาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-09-2005&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=26-09-2005&group=4&gblog=17 Mon, 26 Sep 2005 10:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-08-2005&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-08-2005&group=4&gblog=16 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธจิตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเช่นไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-08-2005&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-08-2005&group=4&gblog=16 Mon, 15 Aug 2005 10:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-12-2005&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-12-2005&group=4&gblog=15 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมและการให้ผลของกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-12-2005&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-12-2005&group=4&gblog=15 Tue, 13 Dec 2005 18:14:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-02-2006&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-02-2006&group=4&gblog=14 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภิกษุผู้เป็นนักรบอาชีพในพระศาสนา (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-02-2006&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-02-2006&group=4&gblog=14 Fri, 10 Feb 2006 16:34:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-02-2006&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-02-2006&group=4&gblog=13 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภิกษุผู้เป็นนักรบอาชีพในพระศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-02-2006&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-02-2006&group=4&gblog=13 Fri, 10 Feb 2006 16:18:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-03-2006&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-03-2006&group=4&gblog=12 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมอันอัศจรรย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-03-2006&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-03-2006&group=4&gblog=12 Mon, 27 Mar 2006 16:32:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-06-2006&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-06-2006&group=4&gblog=11 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิปทาเพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-06-2006&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-06-2006&group=4&gblog=11 Thu, 08 Jun 2006 22:17:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-01-2006&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-01-2006&group=4&gblog=10 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจริญอิทธิบาท4 เพื่อความหลุดพ้นนั้นประกอบด้วยสมาธิและความเพียร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-01-2006&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-01-2006&group=4&gblog=10 Tue, 31 Jan 2006 16:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-10-2005&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-10-2005&group=3&gblog=41 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของอัตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-10-2005&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-10-2005&group=3&gblog=41 Mon, 31 Oct 2005 12:29:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-02-2006&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-02-2006&group=3&gblog=40 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม4ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-02-2006&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-02-2006&group=3&gblog=40 Fri, 17 Feb 2006 14:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-04-2006&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-04-2006&group=3&gblog=39 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การอบรมจิตโดยแยบคาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-04-2006&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-04-2006&group=3&gblog=39 Thu, 06 Apr 2006 16:04:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-03-2006&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-03-2006&group=3&gblog=38 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความพยายามเพื่อหลุดพ้นเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-03-2006&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-03-2006&group=3&gblog=38 Tue, 28 Mar 2006 19:25:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=04-11-2005&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=04-11-2005&group=3&gblog=37 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาทซึ่งพระพุทธองค์ทรงอธิบายโดยละเอียด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=04-11-2005&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=04-11-2005&group=3&gblog=37 Fri, 04 Nov 2005 17:31:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-03-2006&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-03-2006&group=3&gblog=36 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มปฏิบัติจากการสำรวจวารจิตของท่านเอง (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-03-2006&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-03-2006&group=3&gblog=36 Wed, 15 Mar 2006 17:52:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-03-2006&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-03-2006&group=3&gblog=35 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มปฏิบัติจากการสำรวจวารจิตของท่านเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-03-2006&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=15-03-2006&group=3&gblog=35 Wed, 15 Mar 2006 17:52:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-01-2006&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-01-2006&group=3&gblog=34 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ยากกระทำได้ในพระธรรมวินัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-01-2006&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-01-2006&group=3&gblog=34 Fri, 20 Jan 2006 11:49:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-01-2006&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-01-2006&group=3&gblog=33 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-01-2006&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=19-01-2006&group=3&gblog=33 Thu, 19 Jan 2006 13:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-01-2006&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-01-2006&group=3&gblog=32 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของมรรคมีองค์แปด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-01-2006&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-01-2006&group=3&gblog=32 Tue, 24 Jan 2006 14:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-01-2006&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-01-2006&group=3&gblog=31 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมไม่ขัดกับสิ่งที่โลกสมมติขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-01-2006&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-01-2006&group=3&gblog=31 Tue, 10 Jan 2006 15:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-02-2006&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-02-2006&group=3&gblog=30 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูมิธรรมของสมณะผู้เป็นพระอริยะสี่จำพวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-02-2006&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-02-2006&group=3&gblog=30 Tue, 14 Feb 2006 16:52:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-12-2005&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-12-2005&group=3&gblog=29 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระภิกษุผู้อยู่ป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-12-2005&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-12-2005&group=3&gblog=29 Fri, 02 Dec 2005 17:33:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-12-2005&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-12-2005&group=3&gblog=28 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[สังฆคุณ - คุณของพระสงฆ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-12-2005&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=23-12-2005&group=3&gblog=28 Fri, 23 Dec 2005 16:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-03-2006&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-03-2006&group=3&gblog=27 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมอันดีย่อมสมควรชักชวนผู้อื่นให้รู้ตาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-03-2006&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-03-2006&group=3&gblog=27 Fri, 24 Mar 2006 17:28:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-03-2006&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-03-2006&group=3&gblog=26 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลประพฤติธรรมย่อมเจริญเพราะธรรมนั้นเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-03-2006&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-03-2006&group=3&gblog=26 Wed, 22 Mar 2006 16:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-04-2006&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-04-2006&group=3&gblog=25 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[จริยาอันประเสริฐของพระอรหันตสาวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-04-2006&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-04-2006&group=3&gblog=25 Fri, 07 Apr 2006 18:34:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-01-2006&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-01-2006&group=3&gblog=24 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ครองเรือนหลุดพ้นได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-01-2006&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-01-2006&group=3&gblog=24 Fri, 27 Jan 2006 13:01:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-02-2006&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-02-2006&group=3&gblog=23 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลประพฤติธรรมเพื่อความเป็นคนดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-02-2006&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-02-2006&group=3&gblog=23 Thu, 09 Feb 2006 15:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-02-2006&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-02-2006&group=3&gblog=22 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตบุรุษและอสัตบุรุษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-02-2006&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-02-2006&group=3&gblog=22 Thu, 16 Feb 2006 14:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-10-2005&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-10-2005&group=3&gblog=21 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลและสมาธิ ปฏิปทาหนึ่งเพื่อการหลุดพ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-10-2005&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=25-10-2005&group=3&gblog=21 Tue, 25 Oct 2005 13:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-12-2005&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-12-2005&group=3&gblog=20 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระดำรัสของพระพุทธองค์ในเรื่องชื่อเสียงและคำสรรเสริญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-12-2005&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=30-12-2005&group=3&gblog=20 Fri, 30 Dec 2005 18:27:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-03-2006&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-03-2006&group=3&gblog=19 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำทานก็นับเป็นการปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-03-2006&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-03-2006&group=3&gblog=19 Wed, 08 Mar 2006 16:56:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-01-2006&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-01-2006&group=3&gblog=18 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิหารธรรมของพระอรหันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-01-2006&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-01-2006&group=3&gblog=18 Fri, 13 Jan 2006 15:06:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-04-2006&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-04-2006&group=3&gblog=17 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[สุภาษิตของพระอรหันตสาวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-04-2006&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=05-04-2006&group=3&gblog=17 Wed, 05 Apr 2006 15:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-03-2006&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-03-2006&group=3&gblog=16 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุแห่งความเป็นบัณฑิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-03-2006&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=21-03-2006&group=3&gblog=16 Tue, 21 Mar 2006 16:41:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-02-2006&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-02-2006&group=3&gblog=15 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลหลากหลายประเภท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-02-2006&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-02-2006&group=3&gblog=15 Mon, 06 Feb 2006 14:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=14 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลผู้ควรแก่การบูชา - 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=14 Fri, 31 Mar 2006 21:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=13 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลผู้ควรแก่การบูชา - 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=13 Fri, 31 Mar 2006 21:50:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=12 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลผู้ควรแก่การบูชา - 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=12 Fri, 31 Mar 2006 21:49:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=11 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลผู้ควรแก่การบูชา - 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=31-03-2006&group=3&gblog=11 Fri, 31 Mar 2006 21:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-03-2006&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-03-2006&group=3&gblog=10 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่พึงประเมินคุณธรรมผู้อื่นด้วยความรู้สึกตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-03-2006&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-03-2006&group=3&gblog=10 Thu, 16 Mar 2006 19:29:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-02-2006&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-02-2006&group=2&gblog=11 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[วิมลเกียรตินิทเทสสูตร พระสูตรหนึ่งของฝ่ายมหายาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-02-2006&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-02-2006&group=2&gblog=11 Wed, 22 Feb 2006 14:58:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-02-2006&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-02-2006&group=2&gblog=10 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อหาของวิมลเกียรตินิทเทสสูตร (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-02-2006&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=27-02-2006&group=2&gblog=10 Mon, 27 Feb 2006 18:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-06-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-06-2006&group=5&gblog=9 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดกว่าด้วยเรื่องของปัญญาและยศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-06-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-06-2006&group=5&gblog=9 Thu, 01 Jun 2006 23:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-06-2006&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-06-2006&group=5&gblog=8 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดกว่าด้วยการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก-2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-06-2006&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-06-2006&group=5&gblog=8 Fri, 02 Jun 2006 19:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-06-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-06-2006&group=5&gblog=7 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดกว่าด้วยการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก-1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-06-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=02-06-2006&group=5&gblog=7 Fri, 02 Jun 2006 19:55:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-04-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-04-2006&group=5&gblog=6 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดก ตอนที่2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-04-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=14-04-2006&group=5&gblog=6 Fri, 14 Apr 2006 17:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-04-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-04-2006&group=5&gblog=5 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดก ตอนที่1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-04-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=13-04-2006&group=5&gblog=5 Thu, 13 Apr 2006 19:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-11-2005&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-11-2005&group=5&gblog=4 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำหนังสือมิลินทปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-11-2005&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-11-2005&group=5&gblog=4 Tue, 01 Nov 2005 14:27:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-04-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-04-2006&group=5&gblog=3 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดก ตอนที่6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-04-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-04-2006&group=5&gblog=3 Thu, 20 Apr 2006 21:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-04-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-04-2006&group=5&gblog=2 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดก ตอนที่7 (ต่อ-2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-04-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-04-2006&group=5&gblog=2 Sat, 22 Apr 2006 10:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-04-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-04-2006&group=5&gblog=1 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำชาดก ตอนที่7 (ต่อ-1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-04-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=22-04-2006&group=5&gblog=1 Sat, 22 Apr 2006 10:16:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=29-08-2005&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=29-08-2005&group=4&gblog=9 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของมารในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=29-08-2005&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=29-08-2005&group=4&gblog=9 Mon, 29 Aug 2005 13:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-04-2006&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-04-2006&group=4&gblog=8 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การได้รับพยากรณ์เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-04-2006&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-04-2006&group=4&gblog=8 Tue, 11 Apr 2006 17:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-03-2006&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-03-2006&group=4&gblog=7 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้ทิฏฐิชองพระโสดาบันยังสามารถข่มขี่ชนนอกพระศาสนา (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-03-2006&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-03-2006&group=4&gblog=7 Fri, 17 Mar 2006 18:03:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-03-2006&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-03-2006&group=4&gblog=6 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้ทิฏฐิชองพระโสดาบันยังสามารถข่มขี่ชนนอกพระศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-03-2006&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=17-03-2006&group=4&gblog=6 Fri, 17 Mar 2006 18:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-11-2005&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-11-2005&group=4&gblog=5 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของนิโครธปริพาชก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-11-2005&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-11-2005&group=4&gblog=5 Fri, 11 Nov 2005 16:17:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-11-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-11-2005&group=4&gblog=4 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของนิโครธปริพาชก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-11-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=11-11-2005&group=4&gblog=4 Fri, 11 Nov 2005 15:51:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-12-2005&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-12-2005&group=4&gblog=3 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[อนาถบิณฑิกเศรษฐีและท่านพระฉันนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-12-2005&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-12-2005&group=4&gblog=3 Fri, 16 Dec 2005 16:36:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-01-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-01-2006&group=4&gblog=2 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การบรรลุธรรมโดยประการต่างๆ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-01-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-01-2006&group=4&gblog=2 Mon, 09 Jan 2006 14:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-01-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-01-2006&group=4&gblog=1 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[การบรรลุธรรมโดยประการต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-01-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=09-01-2006&group=4&gblog=1 Mon, 09 Jan 2006 14:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-02-2006&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-02-2006&group=3&gblog=9 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-02-2006&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-02-2006&group=3&gblog=9 Tue, 07 Feb 2006 16:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-02-2006&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-02-2006&group=3&gblog=8 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสาสนีปาฏิหาริย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-02-2006&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=07-02-2006&group=3&gblog=8 Tue, 07 Feb 2006 16:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-02-2006&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-02-2006&group=3&gblog=7 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์ของทานและศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-02-2006&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=20-02-2006&group=3&gblog=7 Mon, 20 Feb 2006 13:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-01-2006&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-01-2006&group=3&gblog=6 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งสติยามปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-01-2006&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=16-01-2006&group=3&gblog=6 Mon, 16 Jan 2006 13:48:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-01-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-01-2006&group=3&gblog=5 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรคาสู่ความเป็นพระโสดาบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-01-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=12-01-2006&group=3&gblog=5 Thu, 12 Jan 2006 14:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-03-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-03-2006&group=3&gblog=4 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมว่าด้วยความไม่ประมาท (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-03-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-03-2006&group=3&gblog=4 Mon, 06 Mar 2006 17:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-03-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-03-2006&group=3&gblog=3 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมว่าด้วยความไม่ประมาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-03-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=06-03-2006&group=3&gblog=3 Mon, 06 Mar 2006 17:08:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=29-03-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=29-03-2006&group=3&gblog=2 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธภาษิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=29-03-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=29-03-2006&group=3&gblog=2 Wed, 29 Mar 2006 12:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-10-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-10-2005&group=3&gblog=1 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงการทำสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-10-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=03-10-2005&group=3&gblog=1 Mon, 03 Oct 2005 11:32:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-08-2005&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-08-2005&group=2&gblog=9 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชประวัติของน.ม.ส.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-08-2005&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-08-2005&group=2&gblog=9 Wed, 10 Aug 2005 13:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-08-2005&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-08-2005&group=2&gblog=8 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[หยิบยกมาจากหนังสือจดหมายของจางวางหร่ำ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-08-2005&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-08-2005&group=2&gblog=8 Mon, 08 Aug 2005 13:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-08-2005&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-08-2005&group=2&gblog=7 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[หยิบยกมาจากหนังสือจดหมายของจางวางหร่ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-08-2005&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=08-08-2005&group=2&gblog=7 Mon, 08 Aug 2005 13:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-02-2006&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-02-2006&group=2&gblog=6 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อหาของวิมลเกียรตินิทเทสสูตร (4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-02-2006&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=28-02-2006&group=2&gblog=6 Tue, 28 Feb 2006 12:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-02-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-02-2006&group=2&gblog=5 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อหาของวิมลเกียรตินิทเทสสูตร (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-02-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-02-2006&group=2&gblog=5 Fri, 24 Feb 2006 16:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-02-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-02-2006&group=2&gblog=4 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อหาของวิมลเกียรตินิทเทสสูตร (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-02-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=24-02-2006&group=2&gblog=4 Fri, 24 Feb 2006 14:49:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=3 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวงศ์แต่ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามทีปังกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=3 Mon, 10 Apr 2006 17:31:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=2 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[อรรถกถาชาดก (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=2 Mon, 10 Apr 2006 16:46:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=1 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[อรรถกถาชาดก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=10-04-2006&group=2&gblog=1 Mon, 10 Apr 2006 17:00:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-08-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-08-2005&group=1&gblog=1 http://aragorn.bloggang.com/rss <![CDATA[บล็อกแรก...ไหว้ครูครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-08-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aragorn&month=01-08-2005&group=1&gblog=1 Mon, 01 Aug 2005 13:35:06 +0700